Teleskopik Gözlükler

Teleskopik Gözlük

Az görenler için üretilen cihazlardan birisi olan Teleskopik gözlük yardımıyla, yakın görme alanında bulunmayan objeler daha iyi seçilerek görülebilmektedir. Az görme gözlükleri üzerine takılabilen camlar yardımıyla az görme problemi yaşayan bireylerin rahatlıkla kullanabildiği teleskopik gözlükler üretilmektedir. Böylece az gören muayenesine gelen hastalar için önemli bir az görme tedavisi yöntemi uygulanabilmektedir. Teleskopik gözlük az görenlere yardım cihazları arasında oldukça önemli ve etkili bir yöntemdir.

Az Görme Rehabilitasyonu – Teleskopik Gözlük

Gelişmiş ülkelerin modellerine bakıldığında presenil ve senil çağdaki az görme nedenleri ülkemizdeki model ile uyum içerisindedir. Az görme rehabilitasyonu az gören hastalar için önemli bir süreçtir. Bu süreçte bireyler az görme rehabilitasyon merkezlerine uğrayarak, alanında uzman bir göz doktoru yardımıyla tedavi olabilirler. Az görme rehabilitasyonu sonunda hastaların yakın ve uzak görmelerinde önemli bir artış sağlanması mümkün olmaktadır. Bundan dolayı az görme hastalarının mutlaka az görme rehabilitasyonuna yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Az görme rehabilitasyonun da teleskopik gözlük sistemi elektro-optik sistemlere göre daha yaygın tercih edilmektedir. Bunun nedeni teleskopik sistemin elektro-optik sistemden daha uygun fiyata sahip olmasıdır. Az görme hastalarının kullandığı teleskopik gözlüklerin temel amacı sadece görme keskinliğini artırmak değil bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılmasıdır. Bu nedenlerden dolayı az görme rehabilitasyonunun planlanması sürecinde en önemli aşamalardan birisi, kişinin önem verdiği bir işi gerçekleştirebilmesi için görme yetisine en uygun yöntemin kararlaştırılmasıdır.

Mini Teleskopik Gözlük

Teleskopik gözlük uzak mesafe için sık tercih edilen bir yöntemdir. Son yıllarda teleskopik gözlüklerin gelişmesiyle birlikte mini teleskopik gözlükler ortaya çıkmıştır. Mini teleskopik gözlük eski teleskopik gözlüklere göre daha estetik, pratik ve hafiftir. Az görme hastalarının mini teleskopik gözlük kullanımı ile normal bir birey gibi abartısız, hantal olmayan, estetik gözlükler takarak daha özgür bir görünüme sahip olması sağlanmaktadır. Böylece az görme problemi yaşayan bireylerin toplum içerisine rahatça girebilmesi ve iş hayatında işlerini kolayca yerine getirebilmesi mümkün olmaktadır. Ülkemizde teleskopik gözlük kullanımı yaygındır. Teleskop sistemi az gören hastaların beklentilerini karşılamada belirli durumlarda yarar sağlamaktadır. Teleskopik gözlük kullanımı aslında az görenlere yardım yada rehabilitasyon sürecinin bir parçasıdır. Bu yüzden az görme rehabilitasyon süreci basit olarak algılanmamalı ve mutlaka az gören hastaların az görme merkezlerine uğrayarak az görme rehabilitasyon sürecine katılmaları sağlanmalıdır.