Az Görme Rehabilitasyonu

az görmeAz görme rehabilitasyonu az gören bireylerin daha iyi bir görme gücüne sahip olması için kritik önem arz etmektedir. Az görme, görmede problem yaşayan bireylerin günlük hayattaki aktivitelerini olumsuz etkileyen bir görme kaybı olarak bilinir. Az görme sadece görme keskinliği ile sınırlı olmamakla birlikte, görme alanında azalma, kontrast kaybı, ışık hassasiyetine karşı uyum ya da nesnelerin bozuk bir şekilde algılanması olarak değerlendirilebilir. Az görme problemi bir bireyin doğuştan karşılaşacağı bir durum olabilir. Bunun yanında az görme problemi kaza, yaşın ilerlemesi, hastalık komplikasyonu gibi durumlara bağlı olarak karşımıza çıkabilir.

Görme problemi yaşayan bireyler doğal olarak psikolojik bir yıpranma ile karşı karşıya kalabilirler. Kişiler yaşadıkları problemlere bağlı olarak hayat kalitelerinde ve iş yaşamlarında kendilerini ciddi bir mahrumiyet içerisinde hissedebilirler. Bu tür durumlarda az görme rehabilitasyon merkezi önemli bir konumdadır. Az görme doktoru kontrolünde gerçekleştirilen az görme rehabilitasyonu yeterli görülmemeli hastalara psikolojik destekte verilmelidir.

Az gören bireyler az da olsa aslında görme yeteneğine sahiptir. Bu hastalar çevrelerini sanki bir buzlu cam ardından görüyormuş gibi olmalarından yakınırlar. Tabi ki az görenlerin günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılayamaması önemli bir sorundur. Azalmakta olan bir görme düzeyi, iyi bir şekilde uygulanan az gören muayenesi sonucu daha iyi bir seviyeye getirilebilir. Az görenler için cihazlar üretilmektedir. Az görme doktoru tavsiyesi üzerine alınan bu tür cihazlar yardımıyla azalmış olan görme düzeyi yükseltilebilmektedir. Ayrıca görmeyi normal bir düzeye getiren tek bir cihazdan bahsetmek mümkün değildir. Duruma göre az görenlere yardımcı cihazlar mutlaka bir az görme doktoru kontrolünde kullanılmalıdır. Böylece daha sağlıklı ve etkili bir az görme rehabilitasyon sürecinden bahsedebiliriz.

Az görme rehabilitasyon sürecinin belirli ilkelere göre uygulanması gerekmektedir. Burada temel ilke bireylerin görme düzeylerinin en iyi seviyeye getirilmesi için çaba gösterilmesidir. Kısacası tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi az gören hastalara yardım sürecinde az görme rehabilitasyonu uygulamaları ile kişilerin yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmelidir.

Ankara Az Görme Merkezi

Ankarada bulunan az görme rehabilitasyon merkezimizde alanında uzman az görme doktorumuzun kontrolünde gerçekleştirilmekte olan az görme rehabilitasyonu sizler için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Kaliteli bir az gören muayenesi ile az gören hastalar için en uygun az görme tedavi süreci yürütülmektedir. Az görenler için cihazlar incelenerek gerekli olan ve görme seviyesini en iyi hale getirebilecek cihaz belirlenmektedir. Ankara az görme merkezimizde ayrıca kaliteli bir teleskopik gözlük muayenesini de hizmet olarak alabilirsiniz.